av Rasmus Andersson Andersson

 

R+ är en förkortning av det beteendevetenskapliga begreppet Positive Reinforcement, på svenska “positiv förstärkning” och det är grunden i all hundträning på R+ Hundskola. Positiv förstärkning innebär att vi förstärker de beteenden vi vill se mer av och lägger vikten vid vad vi vill att hunden ska göra (istället för att stirra oss blinda på allt den inte ska göra). De beteenden som är oönskade lämnas därhän i de fall det är lämpligast, eller så ser vi till att det oönskade beteendet förhindras genom att antingen hantera situationen eller leda hunden till att istället utföra ett alternativt beteende.

Att arbeta med positiv förstärkning betyder inte att hunden saknar regler utan att de regler man har lärs in på ett lättförståeligt och logiskt sätt. Hunden kommer snabbt att förstå principen och de beteenden som är lönsamma kommer den villigt att upprepa medan den kommer sluta med de som ändå inte lönar sig.

Det skapar en win-win-situation där alla blir nöjda och glada. Det stärker också relationen mellan oss och våra hundar och de kommer att älska att jobba tillsammans med oss!

Så enkelt kan man förklara begreppet R+ men det finns givetvis en hel del andra faktorer som spelar in och andra saker som är värda att ta upp. Läs mer om positiv förstärkning, negativ bestraffning, positiv bestraffning, negativ förstärkning och varför vi heter just R+ Hundskola i den här texten om Beteendets konsekvenser.