av Stina Johnson

FRÅN KNORR TILL MORR | Hur våra hundar reagerar på närhet varierar från dag till dag och från situation till situation. Det som ena stunden är mysigt och tryggt kan i en annan miljö vara mindre trivsamt. Hundar har ett fantastiskt rikt kroppsspråk och många olika ansiktsuttryck. Genom att lyssna på och respektera vad de försöker säga kan vi slippa många konflikter och skapa förtroende.

Kort och gott har vi allt att vinna på att inte tolkas som hotfulla och helt undvika att använda vår kropp och röst som ett verktyg för social press, hot eller bestraffning. Genom att vara noga med att vår närvaro alltid ska signalera trygghet och vänlighet kan vi göra oss själva till en pålitlig resurs för hunden.

Vid träning av nödvändig hantering och omvårdnad, som kloklippning, borstning och visitering, ta det alltid i små steg och försäkra dig om att hunden är på grönt och trivs hela tiden.

Vi vill så väl när vi klappar, gosar och vårdar våra älskade hundar – se till att det alltid uppfattas som det ömhetsbevis du vill att det ska vara.

Här vid sidan av kan du ladda ner R+ Hundskolas Närhetspalett. Kom ihåg a alla hundar är olika och den här paletten ska ses som en generell översikt och inte som ett facit. Genom att studera och kartlägga din hunds små signaler noga kommer du att lära dig hur just din hund kommunicerar.