Klickerträning, eller markörträning mer korrekt, har funnits ända sedan 1940-talet och har använts av djurtränare sedan dess. I hundträning används oftast en klicker som markör, i träning av andra djur kan en ficklampa, visselpipa eller laserpekare vara bättre lämpat.

Klickern är ett fantastiskt hjälpmedel som är effektivt, rättvist och utvecklande för både människa och hund. Det är en träningsmetod som bygger på hundens naturliga nyfikenhet och vilja att lära sig. Man förstärker de beteenden som hunden gör som vi vill att den ska göra oftare. De beteenden som lönar sig kommer upprepas, de andra kommer inte att upprepas. Hunden lär sig alltså beteendet från grunden och det blir säkrare och mer precist än med “traditionell” hundträning där mängder av mutor eller tvång riskerar att göra hunden passiv, rädd eller beroende av en muta.

Själva klickern är en plastdosa med en knapp som ger ett distinkt klickljud när man trycker på den. Ljudet betingas (förknippas) med någonting hunden verkligen älskar (godis är vanligast) så att hunden, så fort den hör ljudet vet att den gjort rätt och att belöning är på väg. Klicket är bättre än rösten då det är snabbare, alltid låter likadant och inte missbrukas på samma sätt som rösten.

Man kan se det som att vi har en kamera som tar en bild varje gång vi klickar. Varje minnesbild ger hunden information om vad vi vill att den ska göra. Ju mer precist vi kan klicka och ju oftare vi hinner klicka och belöna vår hund, desto fler minnesbilder får den. Bilderna blir till en film och hunden förstår precis vad den ska göra!