Din anmälan till våra kurser och andra arrangemang med angivet startdatum är alltid bindande, men du har 14 dagars ångerrätt efter anmälan fram till 30 dagar innan startdatum. All avanmälan ska ske skriftligt.

Vid eventuell avanmälan efter att ångerfristen löpt ut eller när 30 dagar eller färre är kvar till kursstart, tas 50 % av kursavgiften ut.

Vid eventuell avanmälan senare än 14 dagar innan startdatum kvarstår full deltagaravgift.

Avanmälda platser kan nyttjas fritt av R+ Hundskola.

Din anmälan till våra kurser och andra arrangemang som saknar startdatum eller där startdatum passerats, räknas som en intresseanmälan och är inte bindande. Innan kursen eller arrangemanget startar får du möjlighet att ta ställning till om det beslutade datumet fungerar för dig. Efter acceptans av föreslaget datum övergår intresseanmälan till en bindande anmälan enligt ovan.

När du bokat privatlektion med någon av våra instruktörer är din bokning alltid bindande, men du har 14 dagars ångerrätt efter bokning fram till 7 dagar innan bokat datum. Vid avbokning efter ångerfristen löpt ut eller när 7 dagar eller färre (men mer än 24 timmar) är kvar till bokat datum, tas 50 % av lektionskostnaden ut. All avbokning ska ske skriftligt.

Avbokar du senare än 24 timmar innan den överenskomna tiden, debiterar vi hela grundkostnaden för den bokning du gjort. Behöver du avboka senare än 24 timmar innan den överenskomna tiden, måste du för att avboka ta direktkontakt med den instruktör du gjort bokningen med.

Vid privatlektioner tillkommer ersättning för körtid med 200 kr/h samt milersättning med 25 kr/mil.

Som deltagare vid en av våra kurser, en privatlektion eller ett arrangemang i R+ Hundskolas regi, ansvarar du alltid helt och hållet för den hund du deltar med, oavsett om du är registrerad ägare till hunden eller inte. Den hund du anmält till arrangemanget, är den hund du ansvarar för. R+ Hundskola tar inget ansvar för deltagande hundars agerande enskilt eller i grupp.

Vi förbehåller oss alltid rätten att tacka nej till ett ekipages deltagande för att säkerställa säkerhet, trygghet, hälsa eller annat för övriga deltagare. Skulle vi behöva avbryta deltagandet för ett ekipage i en kurs som redan påbörjats, för att säkerställa säkerhet, trygghet, hälsa eller annat för övriga deltagare, återbetalar vi kursavgiften med avdrag för de timmar det aktuella ekipaget redan deltagit i kursen och de eventuella fasta kostnader som är förknippade med deltagandet (t ex mat, dryck, lokalhyra, arvode till extern föreläsare/instruktör eller liknande).

Vi månar om din personliga integritet och delar aldrig med oss av de uppgifter du ger oss om dig själv och din hund när du anmäler dig till våra aktiviteter. Vi samlar bara in de uppgifter vi behöver för att kunna genomföra och fakturera aktiviteten. Vår policy gällande kakfiler hittar du här …