Din anmälan till våra kurser och andra arrangemang med angivet startdatum är alltid bindande, men du har 14 dagars ångerrätt efter anmälan fram till 30 dagar innan startdatum. All avanmälan ska ske skriftligt.

Vid eventuell avanmälan efter att ångerfristen löpt ut eller när 30 dagar eller färre är kvar till kursstart, tas 50 % av kursavgiften ut.

Vid eventuell avanmälan senare än 14 dagar innan startdatum kvarstår full deltagaravgift.

Avanmälda platser kan nyttjas fritt av R+ Hundskola.

Din anmälan till våra kurser och andra arrangemang som saknar startdatum eller där startdatum passerats, räknas som en intresseanmälan och är inte bindande. Innan kursen eller arrangemanget startar får du möjlighet att ta ställning till om det beslutade datumet fungerar för dig. Efter acceptans av föreslaget datum övergår intresseanmälan till en bindande anmälan enligt ovan.

Som deltagare vid en av våra kurser, en privatlektion eller annat arrangemang i R+ Hundskolas regi, ansvarar du alltid helt och hållet för den hund du deltar med, oavsett om du är registrerad ägare till hunden eller inte. Den hund du anmält till arrangemanget, är den hund du ansvarar för. R+ Hundskola tar inget ansvar för deltagande hundars agerande enskilt eller i grupp.