Har din hund svårt att möta exempelvis andra hundar eller okända människor på era promenader? Blir den upprörd och gör utfall, eller blir den överlycklig och drar för att komma fram? Eller är den kanske blyg och behöver trygghet för att klara av att möta andra hundar eller människor utan att bli rädd? Problem att hantera det vi kallar ”triggers” är en av de vanligaste anledningarna till att man söker hjälp med sin hund.

Det finns flera olika sätt att jobba med det här problemet, t ex skvallerträning, BAT eller TACT. Vi har satt samman en lite annorlunda intensivkurs i form av en workshop där vi bland annat låtit oss inspireras av den metod som kallas BAT 2.0 för att lära oss mer om och arbeta med hundens triggerproblematik. Syftet med kursen är att ge dig som deltagare bra, inspirerande verktyg för att på egen hand eller tillsammans med andra jobba vidare med din hunds triggerproblematik.

Under kursen, kommer vi att jobba både praktiskt och teoretiskt med konstruktiva triggermöten. Vi arbetar under kursen med särskilt utvalda demohundar, så att du helt kan ägna dig åt att studera mötestekniken och hundarnas signaler. På så vis hoppas vi kunna ge dig stöd, kunskap och inspiration för att förbättra ditt och din hunds liv tillsammans.

Kursen är förlagd över ett veckoslut där vi arbetar omväxlande med teori och praktiska sessioner. Som kursdeltagare kommer du att ha en observatörsroll men även jobba konkret och praktisk med t ex koppelteknik och problemlösning.

Om du har frågor eller funderingar kring kursen och dess innehåll, kontakta vår problemhundsutredare Peter Karlsson.

Förkunskaper: Inga.
Kursdagar: Fredag 25/3 inledande föreläsning 18.00–20.00, lördag 26/3 och söndag 27/3 10.00–15.00 (lunch 12.00–13.00)
Plats: Malmö/Lund. Exakt plats meddelas senare.
Omfattning: 10 kurstimmar fördelade på tre kursdagar.
Kursavgift inkl moms: 2 850 kr. Går att dela upp i två delbetalningar. Välj betalsätt i anmälan.
Ingår: Fika ingår. Medtag egen lunch.
Instruktör: Peter Karlsson, R+ Hundskola.
Övrigt: Observera att denna kurs/workshop är utan egen hund. Alla hundar som deltar är hundar med känd mötesproblematik sedan innan.

workshop BAT
Bekräfta e-postadress
Delbetalning
reCAPTCHA