Har din hund svårt att möta exempelvis andra hundar eller okända människor på era promenader? Blir den upprörd och gör utfall, eller blir den överlycklig och drar för att komma fram? Eller är den kanske blyg och behöver trygghet för att klara av att möta andra hundar eller människor utan att bli rädd? Problem att hantera det vi kallar ”triggers” är en av de vanligaste anledningarna till att man söker hjälp med sin hund.

Det finns flera olika sätt att jobba med det här problemet, t ex skvallerträning, BAT (Behaviour Adjustment Training) eller TACT (Touch Associated Clicker Training). Vi har satt samman en lite annorlunda intensivkurs i form av en workshop där vi bland annat låtit oss inspireras av den metod som kallas BAT 2.0 för att lära oss mer om och arbeta med hundens triggerproblematik. Syftet med kursen är att ge dig som deltagare bra, inspirerande verktyg för att på egen hand eller tillsammans med andra jobba vidare med din hunds triggerproblematik.

Under kursen, kommer vi att jobba både praktiskt och teoretiskt med konstruktiva triggermöten. Vi arbetar under kursen med särskilt utvalda demohundar, så att du helt kan ägna dig åt att studera mötestekniken och hundarnas signaler. På så vis hoppas vi kunna ge dig stöd, kunskap och inspiration för att förbättra ditt och din hunds liv tillsammans.

Kursen är förlagd över ett veckoslut där vi arbetar omväxlande med teori och praktiska sessioner. Som kursdeltagare kommer du att ha en observatörsroll men även jobba konkret och praktisk med t ex koppelteknik och problemlösning.

Om du har frågor eller funderingar kring kursen och dess innehåll, kontakta vår beteendeutredare Peter Karlsson.

Förkunskaper: Inga.
Kursdagar:
Plats:
Omfattning: 8 kurstimmar.
Kursavgift inkl moms:
Ingår: Fika ingår.
Instruktör: Peter Karlsson, R+ Hundskola.

Just nu går det inte att anmälan sig till denna kurs.