Peter jobbar som instruktör och beteendeutredare på R+ Hundskola. Dessutom jobbar han som yrkeslärare på ett naturbruksgymnasium i Skåne och undervisar nya generationer av hundyrkesverksamma. Sedan januari 2023 ingår Peter och hans bordercollie Archie tillsammans med 8 andra ekipage i projektet Naturvårdshundar, ett EU-projekt som syftar till att undersöka om hundar går att använda för att detektera skadegörare inom bl a fruktodling.

Mitt liv cirkulerar kring hundar. Hundar som har svårt att hantera de krav vår människocentrerade värld ställer på dem har en särskild plats i mitt hjärta. För varje tillfredsställd, glad och lycklig hund finns betydligt fler som inte är det. De är hundarna som har oanad potential, som ingen ser, som lever utan plats i ett sammanhang, som behöver bygga mod och självbild med ljusare anslag. Min första “egna” hund, Musse, var just en sådan hund. Han var den som fick mig att vilja veta mer om hur hundar funkar och som gjorde att jag till slut började ägna större delen av min vardag åt hundar och hundträning i olika former.

Ett urval av mina utbildningar:

 • Dipl. hundinstruktör med klickerinriktning – Hundens utbildningsakademi
 • Rallymixinstruktör – Hundens utbildningsakademi
 • Blodspårsinstruktör – Hundens utbildningsakademi
 • Hundpsykologutbildning – Hundens utbildningsakademi
 • HMT testledare – Hundens utbildningsakademi
 • TagTeach Primary – CarpeMomentum
 • Dipl. blodspårinstruktör – Hundens Utbildningsakademi
 • Lic. RallyMix-instruktör och domare, startklass och träningsklass
 • Dogparkourinstruktör – Dogparkour Sweden
 • BAT-instruktörsutbildning (CBATI in progress) – Grisha Stewart
 • Draghundsinstruktör – Hundsteg
 • Berikningsinstruktör – Attityd hundkunskap

Jag deltar regelbundet i föreläsningar, seminarier och fortbildningar, och de har blivit en del med tiden. Här ser du ett mer eller mindre osorterat urval av dem:

 • Systematiska söket, med Tobias Gustafsson april 2023
 • Lek- och sökutveckling, med Tobias Gustafsson december 2022
 • Markeringsträning och systematiskt sök, med Jimmy Deros Sweden K9 Dog Training hösten 2022
 • Aggression in Dogs Conference 2021, med Michael Shikashio 
 • Animal Training 101. Tvådagarsseminarium med Jenifer Zeligs, Ph D.
 • BAT – Behavior Adjustment Training, tvådagarsseminarium med Grisha Stewart.
 • BAT 2.0, online webinar med Grisha Stewart.
 • Belöningsutveckling, seminarium med Jessica Mann, Motiverade hundar.
 • Berikning av hund, halvdagsseminarium med Jenny Marek.
 • Chicken Camp, femdagars diskrimineringsträning, Hundens Utbildningsakademi.
 • Classical Counter-Conditioning and Desensitization med Kathy Sdao, endagsseminarium, Göteborg.
 • Den ljudrädda hunden, föreläsning med Rasmus Andersson, R+ Hundskola.
 • Den rädda hunden, halvdagsseminarium med Jenny Marek.
 • Dogparkour, föreläsning och workshop med Dogparkour Sweden.
 • Hundens språk, seminarium med Jessica Mann, Motiverade hundar.
 • Hundutbildning – teorier och trender, seminarium med Åsa Ahlbom.
 • Interactive Play, föreläsning och workshop, med Craig Ogilvy
 • Licensierad HMT-testledare, tvådagarskurs med Natasja och Malvina Ravenklint.
 • Lydnadsträning är inte bara vad du tror, seminarium med Anders Hallgren, psykolog och hundpsykolog. 
 • TAGTeach, seminarium med Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, Carpe Momentum
 • Tales From A Trainer – Educational and Entertaining Stories med Kathy Sdao, endagsseminarium, Göteborg.

Jag är medlem i den internationella djurtränarcommunityn Animal Training Academy.

peterocharchie_lineup