Lugna möten – utan aggression, rädslor eller frustration

Mötesproblematik och reaktivitet av olika slag är utan tvekan de vanligaste anledningarna till att folk söker hjälp hos oss. Det är glädjande att problemen tas på allvar och att allt fler letar hjälp hos professionella hundpsykologer istället för att bara döma ut hunden som obotligt aggressiv. Vi träffar varje vecka hundar som har svårt att möta andra hundar eller människor och genom att kombinera olika belöningsbaserade och moderna träningssätt har vi utvecklat strategier för att se till att hundarnas livskvalitet ökar och deras problem minskar.

Aggression hos hundar fyller ett syfte, att öka avståndet till ett upplevt hot. Hundar med mötesproblematik har utvecklat utåtagerande beteenden som snabbt blivit lönsamma och över tid börjar de förlita sig på att lösa allt fler situationer genom att skälla, göra utfall, morra eller bitas. Det är överlevnad och ett sätt att slippa hamna i allvarligare situationer eller själv bli skadad i konflikter. Men varför gör de som de gör och hur mycket påverkas de egentligen av vårt sätt att agera? Hur uppstår beteendet och vad kan vi göra åt det?

Aggression, rädsla och frustration är ämnen som alltid varit en del av vår hundvardag och genom åren har vi fått hitta lösningar för att se till att de hundar vi möter kan fortsätta utvecklas på bästa sätt. Ett av verktygen i verktygslådan kallas BAT (Behavior Adjustment Training eller ung. beteendeanpassningsträning) och bygger i korthet på att lära hunden att själv hantera svåra situationer, utan för mycket styrning, men alltid på ett säkert sätt. Genom gradvis tillvänjning och förbättrade språkkunskaper kan hundar med svåra problem lära sig att fungera i sociala situationer, givet att de får ordentliga förutsättningar och tillräckligt med tid.

Föreläsningen hålls av R+ Hundskolas beteendeutredare Peter Karlsson, som har egna erfarenheter av att leva med hund som hade svårt att möta andra hundar på ett avslappnat och odramatiskt sätt, och därför tog till aggression som överlevnadsverktyg. Peter kommer att prata om olika strategier, nödlösningar och lösningsmodeller. Han kommer även att berätta mer om hur bland annat BAT fungerar. (Peter är utbildad i BAT av upphovspersonen till metodiken, Grisha Stewart.) Föreläsningens syfte är att ge dig möjlighet att läsa av och förstå din hund bättre, och ge dig tips på hur du kan förebygga problem innan de uppstår. Föreläsningen vänder sig alltså inte bara till dig som har problem vid möten, utan till alla som har eller kan komma att få nytta av informationen. Så oavsett om du har en hund med mötesproblematik, vill lära dig att förebygga att din hund utvecklar sådan problematik eller bara är nyfiken och intresserad, är du varmt välkommen till föreläsningen!

Dag och tid: Måndag 19 augusti, kl 18.30–20.30.
Plats: –
Föreläsare: Peter Karlsson, R+ Hundskola.
Deltagaravgift inkl moms: 200 kr. Kan betalas på plats (kontant eller swish) eller via faktura (säg till på plats).
Ingår: Frukt och fika ingår.
Övrigt: Under kvällens föreläsning får den egna hunden stanna hemma.

Anmäl dig via anmälningsformuläret under fliken “Anmälan”.

Det går inte längre att anmäla sig till detta arrangemang.