Kursen bygger på samarbete och kommunikation ämnat att skapa en stark vi-känsla i vardagen. Du lär dig förstå din hund och får verktyg för att bygga ett bra vardagssamarbete. Vi går igenom relevant teori, för att du bättre ska förstå varför hunden gör som den gör, hur hundar lär sig och hur vi kan förebygga problem med enkel träning. Kursen syftar till att lära hundarna de baskunskaper de behöver för att kunna fungera och trivas i samhället.

Varje kurstillfälle har ett tydligt tema och vi kommer bland annat jobba med följande: träningsteknik, inkallning, nosaktivering, hundmöten, koppelträning, berikning m m. Beroende på hur långt du och din hund har kommit försvårar eller förenklar vi för att ni ständigt ska utvecklas tillsammans. Det här är en omfattande kurs som ger en stabil grund för att vardagen ska fungera och att ni ska trivas ihop som ett team. Räkna med flera aha-upplevelser längs vägen!

Gruppen är liten med max 6 deltagare så att du får den hjälp just du behöver för att utvecklas tillsammans med din hund.

OBS! Mot bakgrund av rådande virussituation går det inte att låna leksaker av oss under den här kursen. Vi följer förstå även i övrigt allmänna rekommendationer och håller avstånd och visar hänsyn till varandra.

Förkunskaper: Det här är en fortsättningskurs, så för att gå kursen ska du ha gått vår valpkurs, vår grundkurs eller motsvarande. Kontakta kursledaren om du är osäker på om den kurs du gått motsvarar vår grund-/valpkurs.
Kursstart:
Omfattning: 9 tillfällen (14 kurstimmar).
Dag och tid: 
Plats: –
Instruktör: –
Kursavgift inkl moms: 3 500 kr. Kan delas upp på två delbetalningar.

OBS: Din hund ska vara vaccinerad och försäkrad. Har du en hund som har svårt att acceptera andra hundar eller som skäller oavbrutet, kontakta oss först, så att vi kan diskutera om det är kurs eller enskild träning som är bäst för er!

Just nu går det inte att anmäla sig till denna kurs.