To the rescues!

Det har varit en hektisk sommar och jag har haft svårt att hinna med allt som ska göras. Verksamheten har gått riktigt bra i Malmö, vi har haft fullt på alla kurser utom en och vissa kurser har vi fått utöka (med två instruktörer) eller köra igen för att alla ska få plats. Ändå är det…